12 Kwi

Dialogi poetyckie – wieczór XXV

Jerzy Binkowski i Waldemar Smaszcz
zapraszają
do Galerii Sleńdzińskich
12 kwietnia, godz.18
ul. Waryńskiego 24A

„Nowa poezja w nowej Polsce – Julian Tuwim”.

“Bo chociaż jestem Żydem – jestem przecież Polakiem”

 

Idziesz! Przeczuwam Ciebie, o Poezjo Nowa! Drugie spotkanie w ramach obchodów Roku Niepodległości, poświęcone poezji Skamandrytów. Tym razem zanurzymy się w świat wierszy najgłośniejszego spośród nich – Juliana Tuwima. Po wyzwoleniu Rzeczypospolitej w 1918 roku poezja po części wyswobodziła się z moralnych okowów nieustającej służby publicznej. Julian Tuwim, wraz z innymi Skamandrytami, oczekiwał, iż uwolni to nową jakość w polskim życiu artystycznym. Ale jaka to będzie jakość, jaką formę przybierze? To pozostawało pytaniem otwartym. Nowa Poezja przychodziła do młodych poetów jako coś zewnętrznego, nieprzeniknionego, osobnego. Z wolna wzięła ich życie we władnie, opanowała styl. Tuwim próbuje dociec jej natury. Spróbujmy podążyć jego śladami.

 

 

 

 


Gospodarze spotkania:

Jerzy BinkowskiJerzy Binkowski (ur. 1949) – reżyser teatralny, psycholog, poeta, laureat literackiej nagrody Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Organizator konkursów poetyckich, autor licznych publikacji o tematyce literackiej i pedagogicznej.

 

 

 

Waldemar Smaszcz (ur. 1951) – historyk literatury, krytyk, eseista. Autor wyborów i komentator polskiej poezji od renesansu (Kasper Miaskowski) do współczesności (Jan Twardowski). Był pracownikiem naukowym i wykładowcą w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Uniwersytet w Białymstoku).