Piosenki patriotyczne 1 %Jerzy Binkowski%
|

Galeria im. Sleńdzińskich

Jerzy Binkowski współpracuje z Galerią im. Sleńdzińskich od wielu lat uczestnicząc aktywnie w interdyscyplinarnych imprezach kulturalnych pod nazwą „Czwartki u Sleńdzińskich”.

JB w Galerii wiosna 2014 red %Jerzy Binkowski%
                JB w Galerii wiosna 2014

Pan Jerzy prezentował własną twórczość poetycką, prowadził wieczory literackie oraz promocje książek, recytował wiersze innych autorów z okazji promocji ich tomików poezji. Był pomysłodawcą i współautorem wielu spotkań z ludźmi kultury i sztuki z różnych regionów Polski.

               Zespół teatralny „Boże Ziółka”, prowadzony przez Jerzego Binkowskiego, kilkakrotnie występował w Galerii prezentując sztuki, montaże słowno – muzyczne i fragmenty tekstów literackich. Występy te zawsze miały bogatą ilustrację muzyczną i ciekawą scenografię.

                        Wszystkie z tych działań charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym, bardzo dobrą organizacją oraz dużym zainteresowaniem publiczności uczestniczącej w „Czwartkach u Sleńdzińskich”.    

               Jest stałym bywalcem czwartkowych wieczorów literackich w Galerii im. Sleńdzińskich. O tym jak istotną rolę pełni dla autora Galeria, świadczą jego słowa:

               Przełomem w moim życiu artystycznym stało się pojawienie w Białymstoku Galerii im. Sleńdzińskich. Dzięki Osobom prowadzącym Galerię poczułem się kimś potrzebnym i szczególnym. Udział w „czwartkach literackich” to istotna część mojej życiowej aktywności twórczej. W Galerii rodziły się i pogłębiały przyjaźnie artystyczne. W Galerii prezentowałem nowe książki, zapraszaliśmy znaczące postacie kultury polskiej. Osoby pracujące w Galerii stwarzają młodzieży szansę inspirowania się i rozwijania swoich talentów literackich, muzycznych, plastycznych, teatralnych – odkrywania i budowania własnych zasobów duchowych.

               Właśnie w gronie przyjaciół  Galerii im. Sleńdzińskich powstała idea LAURU Izabelli Elżbiety z Poniatowskich Branickiej – Ogólnopolskiej Piosenki patriotyczne %Jerzy Binkowski%Nagrody Artystycznej za żarliwość w poszukiwaniu sensu życia, głębokiej radości i nadziei. W 2003 roku, w dniu swoich 75 urodzin, nagrodę w postaci statuetki wykonanej przez rzeźbiarkę – Jadwigę Załęską – odebrała w Pałacu Branickich Joanna Kulmowa i Jan Kulma. W 2004 roku statuetkę otrzymali Barbara i Wojciech Kilarowie. Oba wydarzenia zgromadziły młodzież artystyczną naszego miasta, stając się miejscem spotkania międzypokoleniowego z artystami wielkiego formatu. Wzruszające to były doświadczenia, gdy wraz z laureatami modliliśmy się podczas liturgii mszy świętej w „starym” kościele, słuchając barokowych organów, z których płynęła melodia pieśni napisanej przez przebywającego kiedyś na dworze Branickich poety – Franciszka Karpińskiego „Wszystkie nasze dzienne sprawy…”, aby na zakończenie przejść do podziemnej krypty skrywającej doczesne szczątki królewskiej siostry – Izabelli z Poniatowskich Branickiej. Tutaj w kościele ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba wręczył Wojciechowi Kilarowi 23 kwietnia 2004  roku list gratulacyjny, nie kryjąc szczerej radości i szacunku.

                        Ze zdziwieniem i drżeniem obserwuję własną biografię, która znalazła swe twórcze urzeczywistnienia właśnie w Białymstoku, wśród osób otwartych, twórczych, dynamicznych, życzliwych, wspierających oraz inspirujących się wzajemnie  (Kozłowska-Świątkowska E., Szczygieł-Rogowswka J., Tomalska J., Bokłago W., Artyści Białegostoku XVIII-XX wiek, Białystok 2005, s. 109).

Spotkania w nowym cyklu DIALOGI POETYCKIE

Jerzego Binkowskiego i Waldemara Smaszcza

10 października 2013, godz. 18.00 CYPRIAN NORWID – dedykowany pamięci Karola Wojtyły – Jana Pawła II, duchowego dziedzica Norwida.

14 listopada 2013 r. LECHOŃ I WIERZYŃSKI – Polska niepodległa

13 lutego 2014 r. Śmiechem mówić prawdę – kabarety literackie. Ze świętym Walentym i puzonem w tle (muzycznym)

Piosenki patriot. w Galerii %Jerzy Binkowski%
Śpiewanie piosenek patriotycznych 11.11. w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku

20 marca 2014 Poezja albo będzie religijna, albo nie będzie jej wcale. Chrześcijańskie inspiracje w poezji polskiej (Czesław Miłosz).

15 maj 2014 r. Czy Pan Bóg się pomylił łącząc miłość z ciałem – od Leśmiana do Brylla

25 września 2014 r. Ta, co nie zginęła…Poezja zarania niepodległości, w 100-lecie czynu legionowego

23 października 2014 Poezja walczącej Warszawy. Kiedy padła Warszawa, to nie miasto padło, lecz wolność zdeptana gdzieś na dnie…
Poezja walczącej Warszawy – w 70 rocznicę Powstania Warszawskiego.

26 marca 2015 „Kto od krzyża ucieka, ten krzyż dostanie – ks. Jan Twardowski, poeta krzyża. W stulecie urodzin”.

9 kwietnia 2015 r. „Głód wolności – na odejście Stanisława Barańczaka”

Stanisław Barańczak (1946-2014) – człowiek instytucja; czołowy poeta Nowej Fali, wybitny tłumacz literatury angielskiej, krytyk literacki. Debiutował w 1968 roku tomem poezji Korekta twarzy. W swojej twórczości łączył nurt lingwistyczny, polityczny i metafizyczny.

21 maja, 2015 r. „W obliczu prawd, dla których brakuje nam słów” Słowo poetyckie Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

18 czerwca 2015 r. „Mieszkam na obłoku” – o poezji śpiewanej w białostockim kontekście.

 3 grudnia 2015 r. „Narodowe poema ze szlacheckiego dworu. O Panu Tadeuszu w 160. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza”.

Epopeja – słowo z odległej przeszłości literackiej, dla wielu współczesnych miłośników poezji niemal zapomniane. Kto dzisiaj czyta „Iliadę”, „Odyseję” czy „Eneidę”, albo „Jerozolimę wyzwoloną”. (…) kto dzisiaj czyta „Pana Tadeusza”? (…). Jest wszakże jeden przynajmniej powód, by nie tylko przeczytać Mickiewiczowskie arcydzieło, ale do niego powracać, jak się powinno powracać do „centrum polszczyzny”. „Pan Tadeusz” to nasza jedyna epopeja narodowa, a naród, który ma takie dzieło, jest narodem bezpiecznym, może nawet nieśmiertelnym. To list do przyszłych pokoleń (…). List, w którym została zapisana prawda o narodzie, z jego dziejami i życiem codziennym, wielkością i małością, wierzeniami i szaleństwami, życiem duchowym i kulturą materialną; kim byli ludzie, którzy żyli w konkretnym miejscu i czasie, co było dla nich ważne i co chcieli przekazać przyszłości.

21 stycznia 2016 r. KIEDY JUŻ NIE MA MAŁYCH DWORKÓW

Spotkanie pt. „Wszystko się pozmieniało, nie ma małych dworków”. O poezji ks. Jana Twardowskiego w 10. rocznicę śmierci poety

Ks. Jan Twardowski, chociaż urodził się w Warszawie i spędził tam niemal całe długie życie, nieodmiennie podkreślał, że ukształtowały go tradycje dworku polskiego. Rodziny bowiem zarówno ojca, Jana Twardowskiego, jak i matki, Anieli z Konderskich, wywodziły się z mazowieckiego ziemiaństwa, raczej ubogiego, niż zasobnego, ale hołdującego szlacheckim tradycjom. A to pod zaborami oznaczało wychować dzieci na Polaków – „to tradycja także mojego domu”. (…)Na początku lat trzydziestych jeden z braci matki, Wacław Konderski, nabył niewielki majątek Druchowo koło Płocka, gdzie w latach gimnazjalnych poeta spędzał wakacje. Poznał wówczas życie w mazowieckich dworkach, zapamiętał zwłaszcza niedzielne konwersacje przy obiedzie prowadzone wyłącznie po francusku, wyprawy staroświecką karetą do kościoła w Koziebrodach i odwiedziny sąsiadów. Kiedy po wojnie świat ten odszedł ostatecznie w przeszłość, ks. Jan Twardowski pisał z nutą nostalgii: Wszystko się pozmieniało nie ma małych dworków/ pachnących owocami i pastą do podłóg/ z zazdrostkami w oknach z lawendą w szufladzie…

17 marca 2016 r. Lirnik z kresowego dworku Władysław Syrokomla – lirnik wioskowy z kresowego dworku.

W jednej ze swoich gawęd poetyckich Władysław Syrokomla napisał: Ten słowik umie śpiewać – on słuchał Adama. Każde słowo owego sześciowersu można odnieść do samego autora, urodzonego dokładnie w ćwierć wieku po Adamie Mickiewiczu. Od dzieciństwa Syrokomla żył w kręgu jego poezji, nie przypuszczając, że po latach jego własne wiersze i gawędy poetyckie staną się równie popularne, nie tylko wśród współczesnych.

21 kwietnia 2016r. 1050-lecie Chrztu Polski – 966-2016. Karola Wojtyły, Jana Pawła II poematy o Polsce.

9 czerwca 2016 r. Wzgórze przemienienia – Dialogi poetyckie o Eucharystii

13 października 2016 r. Buntowniczka z kresowego dworku – Kazimiera Iłłakowiczówna

          Henryk Sienkiewicz – poeta miłości  W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci – w ramach Roku Sienkiewiczowskiego 2016.

16 lutego 2017r. „Manifest poetycki Wiesława Kazaneckiego”.

Po spotkaniu będzie możliwość bezpłatnego pozyskania wydanej w 2016 r. z funduszy Prezydenta Miasta Białegostoku powieści poetyckiej Janiny Kozak-Pajkert „Osobisty przypadek”. Autorka była dwukrotną laureatką nagrody literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”.

30 marca 2017 r. „Być dobrym jak chleb” – Adam Chmielowski, św. brat Albert, w 100. lecie śmierci

18 maja 2017 r. Bo kochać tylko umieją – zdziwieni!… Bolesława Leśmiana poezja z wielkiego zdziwienia.

28 września 2017 r. Dialogi,  Odejść, by dłużej pamiętać… Wieczór poświęcony pamięci Janiny Kozak-Pajkert, której pierwsza rocznica śmierci mija we wrześniu 2017 roku oraz zmarłego w ubiegłym miesiącu Mieczysława Czajkowskiego.
Oboje byli związani z Galerią im Sleńdzińskich w Białymstoku niemal od początku jej istnienia; tu miały miejsce promocje ich książek i uroczyste wieczory literackie z okazji kolejnych jubileuszy.

30.11.2017 „Wanda Landowska – Jan Lechoń. Rozmowa o muzyce i poezji”

„Poezja – ale prawdziwa – jest inspiracją i sztuki, i życia, której znaczenia jeszcze nikt nie opisał, nie wyraził” – pisał Jan Lechoń, autor wiersza „Sarabanda” dla Wandy Landowskiej, który miał być „odpowiednikiem jej gry”. Po ukazaniu się latem 1951 r. nowojorskiego nagrania albumu „Landowska plays for Paderewski”, który Lechoń – na prośbę wykonawczyni – wysłuchał zanim album trafił do obiegu, poeta napisał w swoim Dzienniku: „Cóż to za wspaniała artystka, jedyna na świecie, dla której żadna muzyka nie ma tajemnic i która już dzisiaj robi sobie z każdym tekstem, co się jej podoba. Ten album to najbardziej pańska, najbardziej porywająca propaganda polskości – jaką sobie można wymarzyć w przypływie największej dumy narodowej”.

8.02.2018 r. „Nowa poezja w nowej Polsce – Zaczęło się pod Pikadorem”.

Dwaj wybitni przedstawiciele białostockiego życia literackiego będą rozmawiać o początkach nowej poezji w wolnej Polsce. Czeka nas porywająca recytacja i zajmujący dwugłos z zaskakującą puentą. Spotkanie w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Jerzy Binkowski (ur. 1949) – reżyser teatralny, psycholog, poeta, laureat literackiej nagrody Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Organizator konkursów poetyckich, autor licznych publikacji o tematyce literackiej i pedagogicznej.

Waldemar Smaszcz (ur. 1951) – historyk literatury, krytyk, eseista. Autor wyborów i komentator polskiej poezji od renesansu (Kasper Miaskowski) do współczesności (Jan Twardowski). Był pracownikiem naukowym i wykładowcą w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecny Uniwersytet w Białymstoku).

Wykaz spotkań z cyklu „Czwartki u Sleńdzińskich”
(przy współpracy i udziale Jerzego Binkowskiego)

Prowadzący Tytuł Oprawa Data
Jerzy Binkowski „Zaduszkowa niespodzianka” – „Bajka skrzydlata o czyśćcowej duszyczce” Joanny Kulmowej[1] Grupa teatralna – uczniowie I L.O. 04.11.1993
Jerzy Binkowski Joanna Kulmowa „Skrzydlata bajka”[2] Grupa teatralna – uczniowie I L.O. 15.11.1993
Jerzy Binkowski Wieczór poetycki na podstawie „Garbatej modlitwy” Joanny Kulmowej[3] Uczniowie I L.O. 25.11.1993
Jerzy Binkowski „Wiersz jest dziełem sztuki” spotkanie z krytykiem Waldemarem Smaszczem Agnieszka Suszyńska – śpiew,

Rafał Smaszcz – gitara

20.03.1994
Waldemar Smaszcz Promocja książki Jerzego Binkowskiego „W drodze z Damaszku”.
Otwarcie wystawy rysunków Stanisławy Gryncewicz[4]
Wojciech Grzechowiak – recytacja,

Robert Mitrosz – wiolonczela

12.05.1994
Jerzy Binkowski Promocja książki Waldemara Smaszcza „Miłość bez jutra” Magdalena Andreew – śpiew,
Andrzej Garwatowski – akompaniament
08.09.1994
Jerzy Binkowski Spotkanie autorskie z Alicją Rybałko Piotr Wilczyński – klawesyn 24.11.1994
Jerzy Binkowski „Tryptyk biblijny” spotkanie z poezją Jerzego Binkowskiego.

Zespół gitarowy pod kierownictwem Krzysztofa Panuciaka[5]

Agnieszka Barcikowska
Magdalena Kierdelewicz
Urszula Raczkowska
Andrzej Kozłowski
26.01.1995
Jerzy Binkowski

Zbigniew Irzyk

„Kształty miłości” – jubileusz w Galerii Waldemar Smaszcz[6] Magdalena Andreew – śpiew,
Katarzyna Trylik – śpiew,
Ernest Sienkiewicz – akompaniament
30.04.1995
Jerzy Binkowski Wieczór z Joanną Kulmową Zespół teatralny „Boże Źiółka” – fragment „Dzięcioła” Joanny Kulmowej 12.06.1995
Jerzy Binkowski Spotkanie poetą, etnografem i redaktorem miesięcznika „W drodze” Romanem Bąkiem „…maleńki płomień, cichy psalm i ścieżka” Krzysztof Panuciak – gitara 16.05.1996
Jerzy Binkowski Popołudnie z autorem opracowań Waldemarem Smaszczem „Sens spoza sensu” Krzysztof Panuciak – gitara 05.09.1996
Jerzy Binkowski

Alina Midro

Spotkanie z Alicją Rybałko „Moim wierszem niech będzie milczenie”, „Tacy jak inni” – wernisaż Beata Popis – klawesyn 02.10.1996
Jerzy Binkowski Alicja Rybacko „Gwiaździsta Else” – spotkanie z liryką Else Lasker Schler Bogumił Andreew – gitara 12.06.1997
Jerzy Binkowski Muzyczne Zaduszki u Sleńdzińskich.
„Garbata modlitwa” Joanny Kulmowej.
„Wygnanie Boga” – msza św.
Dorota Bastek – śpiew

Krzysztof Kulikowski – akompaniament

30.10.1998
Jerzy Binkowski Przekroczyć próg nadziei Laureaci IV Konkursu Recytatorskiego poezji Karola Wojtyły 22.11.1998
Waldemar Smaszcz Spotkanie z poezją Jerzego Binkowskiego „To nieba odblask poraził człowieka” Recital Kameralnego Zespołu Wokalnego „Cantu” pod kierownictwem Honoraty Gustyn 25.06.1999
Jerzy Binkowski Salon literacki w Galerii.

Spotkanie z Joanną i Janem Kulmami

Magdalena Andreew – śpiew, klawesyn,
Bogumił Andreew – gitara
23.09.1999
Jerzy Binkowski Wernisaż „Jan Paweł II w twórczości białostockich artystów” oraz koncert poezji Karola Wojtyły Zespół „Boże Ziółka” 10.10.1999
Jerzy Binkowski „Rytm człowieczej duszy” oraz spotkanie z Adelą Monietą Uczniowie z klasy gitary Krzysztofa Panuciaka 08.06.2000
Waldemar Smaszcz Wieczór autorski Jerzego Binkowskiego „W dwadzieścia lat po debiucie” Anna Kucharska – klawesyn 28.09.2000
Jerzy Binkowski Koncert laureatów konkursu poetyckiego „Przekroczyć próg nadziei” Małgorzata Józków – wiolonczela,
Ewa Soczko – wiolonczela
19.10.2000
Jerzy Binkowski Wieczór „Intymna Księga Genesis” Tadeusza Judy Żukowskiego[7] Magdalena Kamieńska – obój,
Leszek Szymczukiewicz – klarnet,
Szymon Szubzda – fagot
26.04.2001

 

Jerzy Binkowski Wieczór z poezją Małgorzaty Sochoń „…gdzie wysypuje się sól..”[8] Uczniowie I L.O. i Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku 27.09.2001
Jerzy Binkowski „Król Lear” Williama Shakespaera w wykonaniu Teatru „Boże Ziółka” Monika Borowik,
Martyna Poznańska,
Piotr Roliński,
Jerzy Binkowski
20.12.2001
Jerzy Binkowski Wieczór poezji młodych „Posłucham siebie”. Autorzy wierszy: Monika Borowik, Anna Chomczyk, Urszula Dymnicka, Anna Fidziukiewicz, Justyna Kamieńska, Adam Sewastianowicz, Tomasz Skiepko[9]   19.09.2002
Dariusz Kulesza „Na drugą stronę białych brzóz” – promocja tomiku poetyckiego Jerzego Binkowskiego Wojciech Grzechowiak – recytacja 20.02.2003
Jerzy Binkowski Z cyklu Habemus Papam – Wielki Jubileusz Jana Pawła II „Medytacje Karola Wojtyły o śmierci i życiu” Jacek Olchimowski – saksofon 10.04.2003
Jerzy Binkowski Z cyklu „Czwartek Literacki Młodych” – I warsztaty poetyckie   12.02.2004
Jerzy Binkowski Spotkanie autorskie Janiny Osewskiej „W stronę ciszy” Dominika Cichońska – skrzypce,
Karol Samuksta – flet,
Rafał Zyskowski – altówka
26.02.2004
Jerzy Binkowski Z cyklu „Czwartek Literacki Młodych” – IV warsztaty poetyckie – Motywy religijne w twórczości młodych białostockich poetów Justyna Rożko – fagot 27.05.2004
Waldemar Smaszcz Wieczór poświęcony Czesławowi Miłoszowi „Zamknięte dzieło poety” Jerzy Binkowski – recytacja,
Karol Szmuksta – flet, wiolonczela
30.09.2004
Jerzy Binkowski Z cyklu „Czwartek Literacki Młodych”. Antologia polskiej poezji religijnej – czyj to wiersz?   14.10.2004
Jerzy Binkowski Spotkanie z Justyną Rożko „Zasuszone letnie deszcze” – fagot
– akordeon
13.01.2005
Jerzy Binkowski Z cyklu „Czwartek Literacki Młodych” – warsztaty poetyckie „Liryczność moja…” – fagot
– wiolonczela
– flet
10.03.2005
Jerzy Binkowski Warsztaty poetyckie „Młodość i wieczność” – śpiew 03.11.2005
Jerzy Binkowski Koncert laureatów Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku 06.04.2006
Jerzy Binkowski Promocja książki Romualda Mieczkowskiego „Zbudować łódz” Magdalena Karpowicz,
Marta Pękacka,
Joanna Prykiel – śpiew
Justyna Jabłońska – akompaniament
20.05.2006

 

[1] Czwartek u Sleńdzińskich, „Kurier Poranny” 1993, nr 213, s. 6

[2] Skrzydlata bajka, „Gazeta w Białymstoku”, nr 264, s. 4

[3] Czwartki u Śleńdzińskich, „Kurier Poranny” 1993, nr 226, s.6

[4] Podwójna niespodzianka, „Kurier Poranny” 1994, nr 90, s. 8

[5] Czwartek u Sleńdzińskich, „Gazeta Współczesna” 1995, nr 19, s.

[6] 20 lat minęło, „Gazeta w Białymstoku” 1995, nr 101, s. 3

[7] Poezja u Sleńdzińskich, „Kurier Poranny” 2001, nr 97, s. 10

[8]…gdzie wysypuje się sól…, „Kurier Poranny” 2001, nr 226, s. 4 [cudzysłów znajdował się w tytule w oryginale]

[9] Poezja młodych  u Sleńdzińskich, „Kurier Poranny” 2002, nr 219, s. 24

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

trzy + pięć =