kardynal wyszynski %Jerzy Binkowski%

Kardynał Stefan Wyszyński: „To nie jest poezja, ale stojąca we drzwiach rzeczywistość”

kardynal wyszynski %Jerzy Binkowski%Dziś mija 60. rocznica aresztowania Stefana Kardynała Wyszyńskiego przez Urząd Bezpieczeństwa. Przypominamy niektóre wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia.

„Dla kształtowania osobowości człowieka korzystne jest przebijanie się przez ciemności świata”.

 

„Obudzam pragnienie nieba w sobie. Niebo jest otwarte dla człowieka”.

 

„Chrystus miał szczególną skłonność do czynienie dobrze w sposób detaliczny i drobiazgowy. Lubił karmić…”

 

„Największą tajemnicą niedoli ludzkiej, jest “krótka pamięć”, która sprawia, że niekiedy podobni się stajemy do tych, co słów Bożych nie słuchają.”

 

„Ludzie, którzy codziennie na nas patrzą, zawsze coś wypatrzą…Nie zawsze się im wszystko podoba, choćby to nawet było dobre. Znosić to cierpliwie i przyjmować spokojnie, jest wielką umiejętnością, mądrością i warunkiem wewnętrznego spokoju.”

 

„Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie samych siebie.”

 

„Człowiek zawsze musi mieć otwartą duszę na wszystkie możliwości, które Bóg ma dla niego.”

 

„Jaka to wielka umiejętność – dochować tajemnicy, być dyskretnym, nie podsłuchiwać, nie podpatrywać. To wielka sztuka i wspaniała szlachetność.”

 

„Możesz na chwilę, mój Bracie, zamknąć oczy na wszystkich ludzi, jak gdyby oni na świecie wcale nie istnieli, i pomyśleć, że dzieło krzyża, zbawcza Krew i cała nieskończona Miłość jest dla ciebie, spłynęła na ciebie, odmieniła i uświęciła ciebie…”

 

„Trzeba niekiedy odskoczyć i uciec od samego siebie, aby w wewnętrznej jedności z Bogiem odszukać szczęście obcowania z Nim. Niekiedy gubimy to szczęście. Jego miejsce w naszej duszy zajmuje niepokój, nieład, jakieś zatracenie orientacji i zagubienie się w detalach życia. Trzeba wtedy umieć skoncentrować się w głębokiej ciszy skupienia.”

 

„Wielkim nieszczęściem współczesnego świata jest to, że ludzie nędznie o sobie myślą, bo do tego nędznego myślenia o sobie dorabiają później nędzny styl życia i łatwo się usprawiedliwiają. Mówią nieraz: nic dziwnego, przecież to tylko człowiek, może  więc mieć nędzne życie…Gdybyśmy odmienili styl oceny człowieka i raczej mówili: to przecież aż człowiek!”

 

„Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek”.

 

„Jeśli miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie…”

 

 

„Każdy z nas, mając w swej duszy radość człowieka wierzącego, musi odważnie wyjść do ludzi cierpiących, udręczonych, potrzebujących, zwłaszcza pozbawionych wiary i głodnych Boga, bo “wiara bez uczynków martwa jest”.

 

„Istnieje coraz więcej ludzi osieroconych, niedostrzeżonych, nikogo nie obchodzących, wyczerpanych, pogrążonych w beznadziejności, umierających samotnie. Naucz mnie, Chryste – naucz nas wszystkich – abyśmy się społecznie miłowali, nie słowem, ale posługą jedni drugim.”

 

„Wnieście do waszych rodzin ducha wzajemnej miłości, pokoju i współdziałania. Jesteśmy sobie ku pomocy.”

 

„Obejrzyjmy się wokół siebie i zamknąwszy oczy pomyślmy, czy jest taka osoba, która by nie zasługiwała już na to, aby jej nogi ucałować.”

 

„Smutek jest przepaścią, w której może wszystko utonąć, a pociecha jest podaną dłonią, która wyciąga z przepaści. My mamy wyciągać z przepaści a nie popychać w nią.”

 

„Nigdy nie możemy dopuścić do tego, aby w naszym rozumieniu ktoś był do tego stopnia mało wart, iżby nasza “królewska dostojność” nie mogła schylić się do jego nóg.”

 

„Nie trzeba ciągle innych ganić, karcić, wytykać. Należy zawsze odwoływać się do Bożych wartości, które są w każdym człowieku, chociażby ten człowiek był najbardziej sponiewierany i zniszczony.”

 

„Pochwała i uwielbienie to najbardziej szczytna modlitwa, odpowiadająca woli Boga, jest to zarazem modlitwa najbardziej pozytywna. Przez żadną inną modlitwę tak się nie sycimy, jak przez modlitwę pochwalną.”

 

„Przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść do wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie wierzą, czy nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do naszej miłości.”

 

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić. Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować.”

 

„Im świat będzie dalej od Boga, tym bardziej będzie Boga spragniony. Im więcej będzie nasycony dobrobytem, tym bardziej będzie głodny Boga.”

 

„Coraz częściej dochodzi się dzisiaj do przekonania, że nie ma sensu wyliczanie dzielących świat różnic, natomiast wielką mądrością jest wynajdywanie takich  mocy i wartości, które jednoczą wszystkich ludzi.”

 

„Bierzcie światło w dłonie, abyście błogosławiąc Boga przez wieki, mieli nadzieję, że wszelki smutek tej ziemi w radość się obróci, a wszelka ciemność – rozbłyśnie nowym światłem na oświecenie nowoczesnych pogan.”

 

Wypisy zdań i sformułowań autorstwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

– wybrał Jerzy Binkowski

%Jerzy Binkowski%

Podobne wpisy: