19 Lis

Konferencja: Duchowość w przestrzeni Małych Miast

W dniu 9.11.2019 r. odbyła się  Konferencja: Duchowość w przestrzeni Małych Miast w Supraślu.

Organizator: Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Collegium Suprasliense.

Powyżej krótka video relacja z Konferencji.

Poniżej program Konferencji:

Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
oraz
Stowarzyszenie Collegium Suprasliense
zapraszają na konferencję
Duchowość w przestrzeni Małych Miast
Supraśl, 9 listopada 2019 r.
Dom Ludowy, ul. Piłsudskiego
Program9.oo – Rozpoczęcie obrad
Katarzyna Wińska– akcent muzyczny
-ks. Prof. Janusz Mariański – Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowy
-Prof. Piotr Kochanek – Latarnia morska – symbol nadziei w duchowości wczesnochrześcijańskiej
-Prof. Robert Suski – Rola Rzymu w boskim planie zbawienia w Historia adversus paganos Orozjusza
-Prof. Adam Sawicki, Polska filozofia serca – troska o człowieka cierpiącego duchowo w koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego
Przerwa na herbatę
===============
11.oo – Sesja
Katarzyna Wińska– akcent muzyczny
-Prof. Eugeniusz Sakowicz – Wielcy święci miast małych
-O. dr Józef Węcławik – Duchowość wierszyńskich Polaków i pichcińskich Galiendrów we wschodniej Syberii
-Prof. Tadeusz Popławski – Polska odmienność w Europie jako istota tożsamości narodowej
-dr Joanna Tomalska – Życie duchowe na Podlasiu. Sanktuaria
-ks. dr. Adam Szot – W trosce o ducha franciszkańskiego…
-mgr Wiesław Wróbel – Duchowieństwo parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku w XVI-XVIII w.
13.00 – Obiad
14.oo – Sesja
Katarzyna Wińska– akcent muzyczny
-Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk – Wpływ zmiany ustrojowej na sferę religijności ludności w mieście powiatowym na Podkarpaciu
-dr Karolina Radłowska – Przeobrażenia duchowości Tatarów polskich
-mgr Marta Wróbel – Figury Chrystusa Nazareńskiego Wykupionego w kościołach współczesnej Archidiecezji Białostockiej – kontekst historyczny
-dr Ewa Dąbrowska – Krzyże i kapliczki w przestrzeni symbolicznej podlaskiej wsi Czartajew. Tradycja, duchowość i nowoczesność
-Prof. Rutkowski Marek – Formalizacja sfery duchowej w rangach uwieczniona – ceremonie pośmiertne cara Mikołaja I
-mgr Hubert Lepionka – Praktyki pogrzebowe doby nowożytnej w świetle cmentarzysk ze stelami kamiennymi na Podlasiu

Przerwa na herbatę
===============
16.oo Sesja
Katarzyna Wińska– akcent muzyczny
-Prof. Tomasz Olchanowski – Fenomen duchowości w ujęciu psychologii głębi
-Prof. Tadeusz Sakowicz – Duchowość więźniów
-mgr Marek Cichucki – “Do teatru nie wchodzi się bezkarnie”, również będąc widzem – duchowość
w teatrze (14.00 do 18.00)
-dr Krzysztof Sztalt – Dom jako środowisko budowania duchowości
-mgr Katarzyna Makocka – O potrzebie Mistrza. Znaczenie duchowości w praktyce wychowawczej
-mgr Jerzy Binkowski – Czy duchowość jest niewidzialna?
Katarzyna Wińska– akcent muzyczny
===============================
ok. 18.oo Zakończenie Obrad
Teksty do wyłożenia:
-mgr Anna Podlecka – Religijna postawa Jana Dymitra Solikowskiego w świetle jego Pamiętnika
-mgr Magdalena Gąsowska – Johanna Eleonora Petersen i Anna Nitschmann oraz ich rola w kształtowaniu się XVII-wiecznej niemieckiej religijności pietystycznej
-mgr Marta Kupczewska –
Duchowni katoliccy w otoczeniu Tomasza Zamoyskiego
-dr Iwona Kulesza-Woroniecka – Wpływ Kościoła katolickiego na rozwój opieki nad dziećmi opuszczonymi i osieroconymi
-prof. Barbara Cieslińska – Zakorzenienie przez duchowość
-dr Małgorzata Dziekońska – Praktyki religijne i duchowość na emigracji. Przykład Polaków mieszkających w małych miastach Wielkiej Brytanii
-dr Agnieszka Karpińska – Sztuka współczesna w przestrzeni małego miasta
-mgr Ewelina Sadanowicz – Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu w perspektywie antropologii postsekularnej