konferencja duchowosc suprasl %Jerzy Binkowski%
| |

Konferencja: Duchowość w przestrzeni Małych Miast

W dniu 9.11.2019 r. odbyła się  Konferencja: Duchowość w przestrzeni Małych Miast w Supraślu. Organizator: Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Collegium Suprasliense. Powyżej krótka video relacja z Konferencji. Poniżej program Konferencji:

Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Collegium Suprasliense zapraszają na konferencję Duchowość w przestrzeni Małych Miast Supraśl, 9 listopada 2019 r. Dom Ludowy, ul. Piłsudskiego Program

9.oo – Rozpoczęcie obrad Katarzyna Wińska– akcent muzyczny -ks. Prof. Janusz Mariański – Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowy -Prof. Piotr Kochanek – Latarnia morska – symbol nadziei w duchowości wczesnochrześcijańskiej -Prof. Robert Suski – Rola Rzymu w boskim planie zbawienia w Historia adversus paganos Orozjusza -Prof. Adam Sawicki, Polska filozofia serca – troska o człowieka cierpiącego duchowo w koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego Przerwa na herbatę =============== 11.oo – Sesja Katarzyna Wińska– akcent muzyczny -Prof. Eugeniusz Sakowicz – Wielcy święci miast małych -O. dr Józef Węcławik – Duchowość wierszyńskich Polaków i pichcińskich Galiendrów we wschodniej Syberii -Prof. Tadeusz Popławski – Polska odmienność w Europie jako istota tożsamości narodowej -dr Joanna Tomalska – Życie duchowe na Podlasiu. Sanktuaria -ks. dr. Adam Szot – W trosce o ducha franciszkańskiego… -mgr Wiesław Wróbel – Duchowieństwo parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku w XVI-XVIII w. 13.00 – Obiad 14.oo – Sesja Katarzyna Wińska– akcent muzyczny -Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk – Wpływ zmiany ustrojowej na sferę religijności ludności w mieście powiatowym na Podkarpaciu -dr Karolina Radłowska – Przeobrażenia duchowości Tatarów polskich -mgr Marta Wróbel – Figury Chrystusa Nazareńskiego Wykupionego w kościołach współczesnej Archidiecezji Białostockiej – kontekst historyczny -dr Ewa Dąbrowska – Krzyże i kapliczki w przestrzeni symbolicznej podlaskiej wsi Czartajew. Tradycja, duchowość i nowoczesność -Prof. Rutkowski Marek – Formalizacja sfery duchowej w rangach uwieczniona – ceremonie pośmiertne cara Mikołaja I -mgr Hubert Lepionka – Praktyki pogrzebowe doby nowożytnej w świetle cmentarzysk ze stelami kamiennymi na Podlasiu Przerwa na herbatę =============== 16.oo Sesja Katarzyna Wińska– akcent muzyczny -Prof. Tomasz Olchanowski – Fenomen duchowości w ujęciu psychologii głębi -Prof. Tadeusz Sakowicz – Duchowość więźniów -mgr Marek Cichucki – “Do teatru nie wchodzi się bezkarnie”, również będąc widzem – duchowość w teatrze (14.00 do 18.00) -dr Krzysztof Sztalt – Dom jako środowisko budowania duchowości -mgr Katarzyna Makocka – O potrzebie Mistrza. Znaczenie duchowości w praktyce wychowawczej -mgr Jerzy Binkowski – Czy duchowość jest niewidzialna? Katarzyna Wińska– akcent muzyczny =============================== ok. 18.oo Zakończenie Obrad Teksty do wyłożenia: -mgr Anna Podlecka – Religijna postawa Jana Dymitra Solikowskiego w świetle jego Pamiętnika -mgr Magdalena Gąsowska – Johanna Eleonora Petersen i Anna Nitschmann oraz ich rola w kształtowaniu się XVII-wiecznej niemieckiej religijności pietystycznej -mgr Marta Kupczewska – Duchowni katoliccy w otoczeniu Tomasza Zamoyskiego -dr Iwona Kulesza-Woroniecka – Wpływ Kościoła katolickiego na rozwój opieki nad dziećmi opuszczonymi i osieroconymi -prof. Barbara Cieslińska – Zakorzenienie przez duchowość -dr Małgorzata Dziekońska – Praktyki religijne i duchowość na emigracji. Przykład Polaków mieszkających w małych miastach Wielkiej Brytanii -dr Agnieszka Karpińska – Sztuka współczesna w przestrzeni małego miasta -mgr Ewelina Sadanowicz – Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu w perspektywie antropologii postsekularnej

Similar Posts