lubiaz1 %Jerzy Binkowski%

List otwarty do Grzegorza Schetyny

SZANOWNY PANIE PRZEWODNICZĄCY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Zwracam się do Pana z propozycją zainicjowania przez Pana ugrupowanie oraz zorganizowanie wraz z kapłanami Kościoła katolickiego uroczystych modlitw w intencji Ojczyzny, we wszystkich katedrach w Polsce, które są siedzibą polskich biskupów, w dniu 1 września 2017r.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są w ogromnej większości katolikami. Niech ugrupowanie obywatelskie, którego Pan jest przewodniczącym, zaprosi do uczestnictwa w uroczystej Mszy świętej wszystkich Polaków.

Jestem pewien, że nie odmówią uczestnictwa w liturgii także obywatele inaczej myślący niż Pan, ale właśnie o myślenie chodzi, a najistotniejsze jest przypomnienie nam wszystkim, że jeżeli nie powierzymy siebie i Ojczyzny Bogu, wszyscy polegniemy na śmietniku historii.lubiaz1 %Jerzy Binkowski%

Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wstrząsającą Prawdą Bożej Miłości do każdego człowieka. We Mszy świętej odbywa się bezkrwawe powtórzenie ofiary z życia Boga-Człowieka, a każdy z nas otrzymuje kolejną szansę do otwarcia się na MIŁOŚĆ, poprzez zaangażowanie wolnej woli, rozumu i sumienia.

Zawierzenie Bogu niech przywróci naszym sercom ukojenie i ciszę a wyobraźnię niech ustabilizuje na nieustannym poszukiwaniu dobra wspólnego.

Pragnę, pewnie jak i Pan – żyć w pokoju.

Hasłem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego jestem absolwentem jest: DEO et PATRIAE – BÓG I OJCZYZNA

30 lipca 2017 r.                                                                                                                             Jerzy Binkowski – poeta

Podobne wpisy: