Litania za Marszalka Pisudskiego %Jerzy Binkowski%
|

Litania za Marszałka Piłsudskiego do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Litanię za Marszałka Piłsudskiego do Matki Bożej Ostrobramskiej” Kazimiery Iłłakowiczówny interpretuje Jerzy Binkowski

 

Dziś prezentuję niezwykłą litanię napisanej przez wielką poetkę pod wpływem narodowej żałoby na wieść o śmierci Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 1935. Wedle mojej wiedzy tekst nie był dotąd publikowany poza specjalnym numerem Kuriera Nowogródzkiego wydanym w dniu śmierci Marszałka.

 
Kyrie elejson, Chryste elejson… Matko Zbawiciela,Litania za Marszalka Pisudskiego %Jerzy Binkowski%
Której kaplica bramą nad Wilnem wystrzela…
Widoma oczom tłumów w koronie z płomienia,
Panno, której modlitwa śmierć we zdrowie zmienia,
Matko Łaski, co rany goisz,
Domie Złoty, który w niebie stoisz,
Czysta bez skazy i prawdziwa całkiem
– o Pani Ostrobramska, módl się za Marszałkiem
Módl się za nim, bo nas żal oniemił,
Módl się za nim,
Bośmy tuż przy ziemi.
Módl się za nim, myśmy zbrukani i próżni,
I zła od dobra, a kłamstwa od prawdy nie rożnim,
I oczy ciężkie od łez ku piersiom chylą nam glowy…
O módl się za nim, straży wierna, wieżo z kości słoniowej.

pilsudski %Jerzy Binkowski%
Marszałek Józef Piłsudski fot. źródło internet: http://www.pilsudczycy-gda.pl

Kyrje elejson, Chryste elejson
Chwała świętym twoim, Panno Czcigodna, miejscom:
Częstochowie:, Kodniowi, Żyrowicom, Piekarom sławionym cudami
Ale największa chwała Tobie w Ostrej Bramie,
Chwała Ci w zbroi Twej srebrnym i złotym rynsztunku,
I Wilna i Marszałka mocna Opiekunko,
Tobie czołem bijem,. Przed Tobą w prochu rozsypani,
O módl się za nim.
Módl się za nim, Siostro Nasza Najświętsza w stworzeniu,
Za nim, który, schylony w trudzie, zło wypleniał,
Którego kąsało wszystko co padalcze,
Który do dnia ostatniego walczył
I brał nad siły, wiedząc, że nad siły bierze,
Za Twoim robotnikiem i żołnierzem
Módl się za nim, Gwiazdo Zaranna,
A nie kładż twej łasce tamy,
Błagamy.

Za nas on, niby klejnot, zastawił swą dzielność

I swą doczesność i swą nieśmiertelność
– przysięgamy, że tak było! –
Wszystko zastawił za miłość,
W niej chodził, jak inni w zbroi
Duszę swą za bracię swoją,
Dusze swą za dzieci swoje,
Ty wiesz: tak było.
Czy może być większa milość?!

O Matko Miłosierdzia, upadających Orędowniczko.
Przyczyń się za nim.
Pocieszycielko strapionych, która win nie pamiętasz
I odstępstw nie liczysz,
Przyczyń się za nim,
Która królujesz nad słońcami.
Ale zaznałaś goryczy,
Która rozdajesz pociechy
Grzesznikom, sama – bez grzechu…
Jakże się modlić mamy, my, splątani, skalani?
Ty, Panno Przeczysta,
O to, co wiekuiste,
Przyczyń się za nim.

O królowo aniołów, schylona nad żałobą ludzką.
Królowo Apostołów, sieroctwu litosna,
Królowo Polska – bądż nam matką i siostrą,
Módl się za Marszałkiem Piłsudskim!
Kyrje elejson, Chryste elejson.
Chwała Tobie i Twoim w Polsce cudownym miejscom
W Częstochowie, Sokalu, Leżajsku, Poczajowie, Łucku –
Sławionym cudami.
Ale najchwalebniejsza Tobie chwała w Ostrej Bramie.

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA

KURIER NOWOGRÓDZKI 12 maja 1935

Similar Posts