ostrobramska ikona bogarodzicy %Jerzy Binkowski%

PRZEZ MATKĘ DO SYNA – „POEZJA OSTROBRAMSKA”

„Litanię do Matki Bożej Ostrobramskiej” Kazimiery Iłłakowiczówny interpretuje Jerzy Binkowski.

 

ostrobramska ikona bogarodzicy %Jerzy Binkowski%Antologia modlitwy poetyckiej, zawierająca motywy kultu cudownego wizerunku Matki Boskiej z Ostrej Bramy w Wilnie, jest wydarzeniem religijnym, kulturalnym i historycznym.

Ksiądz Profesor Tadeusz Krahel, wiedziony niezwykłą wrażliwością, już po raz czwarty opracował, tom poezji, który stanowi skarbiec modlitewny dla wszystkich szukających siebie, w drodze do Boga, poprzez westchnienia kierowane do Matki.

Ziemia Białostocka ma szczęście. Dwieście dziesięć lat temu w Supraślu ukazały się Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego. Jego modlitwy towarzyszyły pokoleniom naszych przodków w całej Polsce i śpiewane są z wielkim zaangażowaniem i czułością do dzisiaj. To Franciszek Karpiński jest także autorem wiersza Przeciwko fanatyzmowi (napisany w latach, kiedy autor przebywał na dworze Izabeli, Elżbiety z Poniatowskich Branickiej, w Białymstoku), który wyrósł z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego i zawiera refleksję o treści historiozoficznej, że ludzie wznoszący modlitewnie ręce w górę, do Boga, nie powinni tymi rękoma wygrażać człowiekowi o odmiennych poglądach, zaś „niebo mocne, da sobie radę samo”.

W omawianej antologii ksiądz Tadeusz Krahel zebrawszy maryjne teksty nabożne, powstające przez ponad dwa wieki (począwszy od roku 1756), prezentuje ten współczesny nurt myślenia religijnego, który przygotowuje świat do przyjęcia idei Bożego Miłosierdzia. Zamieszcza obok siebie autorów z Polski, Litwy i Białorusi, jakby chciał ugruntować ideę Macierzyństwa Jednej Matki.

Warto także połączyć te dwa fakty, którymi są, z jednej strony rosnący przez wieki kult wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej – Matki poezja ostrobramska 02 %Jerzy Binkowski%Miłosierdzia, z drugiej zaś strony pragnienie wyrażone przez świętą Faustynę, aby obraz Chrystusa Miłosiernego, namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego, został pomieszczony obok wizerunku Ostrobramskiej Pani. Stało się to w triduum, w tygodniu po Wielkanocy, w 1935 roku, kiedy to ks. Michałowi Sopoćce zezwolono na powieszenie obrazu Chrystusa Miłosiernego, jako dekoracji w oknie, w krużganku, podczas zakończenia Jubileuszu 1900 rocznicy Odkupienia!

Być może dzisiaj to właśnie mądrzy a pobożni ludzie naszego Kościoła Lokalnego zapraszani są przez Opatrzność do szerzenia głębokiego, ogarniającego UNIVERSUM – Miłosierdzia Bożego. Nie możemy sobie niczego przywłaszczyć. Ostra Brama jest w Wilnie, Łagiewniki są pod Krakowem, zaś my odważnie pokazujmy światu własnymi czynami i modlitwą, że już, wreszcie zrozumieliśmy wstrząsającą miłość Boga, który dla naszych ludzkich słabości zechciał wzbudzać w nas najpierw kult Matki, która przecież zawsze chce zaprowadzić do Syna, do swej MIŁOŚCI.

Antologia, przygotowana przez Księdza Krahela i Jego Przyjaciół (ze szczególnym zaangażowaniem Waldemara Smaszcza) jest książką żywą. Kiedy zawiozłem ją w darze wdzięczności do Poznania, natychmiast otrzymałem prośbę o kolejne sześć egzemplarzy. Wśród najserdeczniejszych upominków książka ta może się stać źródłem wielkiej radości, pocieszenia oraz wsparciem w codziennej modlitwie.

 

Podobne wpisy: