ostra brama01 %Jerzy Binkowski%
| |

O Pani, co w Ostrej świecisz Bramie….

Wiersz Siostry Nulli Lucyny Westfalewiczównej „Razem z Tobą” prezentuje Jerzy Binkowski

 

 

Maryjo, Matko Miłosierdzia,ostra brama01 %Jerzy Binkowski%

co w Ostrej Bramie tron swój masz,

do Ciebie spieszym w każdej biedzie,

a Ty nam zawsze pomoc dasz…

 

 

 

Jerzy Binkowski o ZAUFANIU
 
 

Uf… uf…

W dźwięku „uf” słyszymy jakby spuszczanie powietrza z płuc. Zmniejszamy ciśnienie. W miejsce napięcia pojawia się odprężenie, co umożliwia elastyczność mięśni i równocześnie – ELASTYCZNOŚĆ MYŚLENIA? Miękkie ruchy ciała są milsze dla oka niż kanciaste ruchy człowieka napiętego. Gdy jesteśmy odprężeni, głębiej oddychamy. Nasz mózg jest wtedy lepiej dotleniony. Odprężenie sprzyja logice myślenia i oryginalności wyobraźni.

Dodajmy do dźwięku „uf” dźwięk „ność”, słyszymy łagodne i piękne słowo UFNOŚĆ, które jakby nas UNOSIŁO w głębsze poczucie wiary w sens naszej pracy, w sens codziennego wysiłku. Znajdujemy się już wtedy blisko słowa  R A D O Ś Ć.

UFNOŚĆ jest początkiem drogi do poczucia sensu życia.

Zaufanie w relacjach między ludźmi jest niezbędne, aby zbudować więź, aby zbliżyć się do wzruszającego przeżycia miłości: „Chcę, abyś był…”

Tym razem jednak nie będę pisał o miłości. Dzisiaj chcę pisać o wspaniałym interesie – i gospodarczym, i ekonomicznym, jeżeli na początku porozumiewania się jest  ZAUFANIE.

Gdy pojawia się podejrzenie co do motywów działania danej osoby czy instytucji, wówczas wszystko, co ta osoba lub instytucja robi, postrzegane jest jako  „nieczyste”,  wątpliwe – p o d e j r z a n e.

Nie można wskazać żadnej prawdziwej relacji między ludźmi, która mogłaby istnieć bez zaufania.  To samo dotyczy biznesu w sferze publicznej. Może nie?

Samorząd gminy (miasta) bez cechy i umiejętności wzbudzenia zaufania w mieszkańcach, jest pierwszym i zasadniczym elementem pasywności i mniejszej aktywności nie tylko społecznej mieszkańców, ale także stwarza duszną ogólną atmosferę życia w mieście. Powiem więcej: brak zaufania wobec ludzi wybranych do zarządzania dobrem wspólnym miasta, rzutuje także na relacje między osobami w rodzinie. Próbujemy takiej zależności nie dostrzegać, gdyż nie wierzymy że można atmosferę życia w mieście korygować.

Można wpływać na atmosferę i pogłębiać zaufanie! ZAUFANIE JEST REALNĄ WARTOŚCIĄ POMIJANĄ W BILANSACH FINANSOWYCH – W BUDŻECIE MIASTA !

 

 

Similar Posts