skarga1 %Jerzy Binkowski%
| |

Piotr Skarga – SJ – wskazania

skarga1 %Jerzy Binkowski%
Piotr Skarga – fragment obrazu Jana Matejki, źródło internet

– wybór kilku myśli z kazań ks.Piotra Skargi

 

Nie uciekajcie od zgody i jedności, bo to jest nie tylko niechrześcijańskie, ale ani pogańskie, ani rozumne serce. Nie masz takich głupich na świecie, ani tak dzikich ludzi, którzy by nie wiedzieli, iż dobro ich i zatrzymanie wszystkiego szczęścia ich i na zgodzie i jedności umysłów zawisło.

 

 

Ciało nasze jest jako łódka, ale niepewna; zawżdy ciecze, wiele dziur ma do zatonienia, które się zaprawić nigdy nie mogą. Na dwa palce jesteśmy od śmierci. Dusza w tym ciele płynie do portu swego.

 

Dla sprawiedliwości cnotliwy wiele cierpi;

czysty i wierny rozkosze porzuca;

pokorny światem i czcią świecką pogardza;

nabożny dla wiary i Boga swego i w ogień idzie;

mężny dla ojczyzny i braciej miłej na wojnie zdrowie traci.

 

 

Bez miłosierdzia wiara katolicka jako drzewo bez owocu,

nadzieja jak najemnik bez roboty,

miłość jak matka bez dzieci,

modlitwa jak ptak bez skrzydeł,

post jak potrawa bez soli.

 

Sami się sobą biedzimy. Do świata, do próżności, do nieczystości, łakomstwa, czci świeckiej – jak wóz z góry. A dla Pana Boga i rzeczy boskich zbawiennych – jako na górę, na którą wiele koni przyprzęgać potrzeba. Do tego, co nas psuje, chęć niezmierną mamy, a do tego, na co stworzeni jesteśmy, i co nam prawy żywot i szczęście wieczne przynosi, wieleśmy oziębli.

Nigdy nie dopuszczaj, aby w słowie i rozumieniu twoim jaka hardość panowała.

 

Wybrał Jerzy Binkowski

 

posłuchaj audio wybranych wierszy ks. Piotra Skargi, czyta: Jerzy Binkowski:

Podobne wpisy: