przykazania boskie %Jerzy Binkowski%
|

Poeta przypomina – na ten nowy rok!

przykazania boskie %Jerzy Binkowski%
Przykazania boskie

A więc przypomnijmy sobie.

Przykazania Boskie

„Jam jest Pan Bóg twój… nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”
„Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremno”
„Pamiętaj abyś dzień święty święcił”
„Czcij ojca twego i matkę twoją”
„Nie zabijaj”
„Nie cudzołóż”
„Nie kradnij”
„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”
„Nie pożądaj żony bliźniego twego”

10. „Nie będziesz pożądał ani wołu, ani osła, ani sługi, ani służebnicy, ani żadnej rzeczy, która jego jest”

 

dziesiec przykazan %Jerzy Binkowski%
                                    Dziesięć przykazań boskich

Cnoty Boskie

Wiara, Nadzieja Miłość

 

Cnoty główne:

Roztropność
Sprawiedliwość
Wstrzemięźliwość
Męstwo

 

siedem grzechow %Jerzy Binkowski%
Hieronymus Bosch – “Siedem grzechów śmierletnych”

Grzechy główne:

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

 

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu:

Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego

Rozpaczać albo wątpić o łasce Boskiej

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć albo zazdrościć

Przeciw zbawiennym natchnieniom być zatwardziałego serca

Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci

 

Grzechy wołające o pomstę do Nieba

Umyślne zabójstwo

Grzech sodomski

Uciśnienie ubogich, wdów i sierot

Zatrzymanie zapłaty robotnikom czy wykonawcom usługi

Similar Posts