polsko nieprzetlumaczalno %Jerzy Binkowski%
|

POLSKO – nieprzetłumaczalna

polsko nieprzetlumaczalno %Jerzy Binkowski%Jerzy Binkowski:

Obecność na polach lotniska w Kruszynie stanowiła dla mnie „żołnierski” obowiązek. Nieobecność pod Krzyżem we Włocławku przeżywałbym jako ucieczkę spod Krzyża.

 

Nie chciałem duszy swojej zostawiać na obrzeżach wiary. Jechałem tam z wielkim pragnieniem nawrócenia.

 

Nie dlatego jechałem tam, ponieważ ojczyzna mnie wzywa, choć stanąłem tam jako jeden z kilkudziesięciu tysięcy „Wojska Polskiego po Krzyżem”. Pokonywałem przestrzeń między Białymstokiem a Włocławkiem z nadzieją odnalezienia przestrzeni uprzywilejowanej: Kościoła Wielbiącego – Kościoła Dziękczynienia – Przestrzeni Wolności.

Wykonałem pracę duchową, przybliżającą mnie do oddania wszystkiego, co mam. Puste, otwarte dłonie wzniosłem w Niebo, z prośbą o wybaczenie grzechów, z nadzieją wypatrując drogi do Wieczności. Wzruszające była muzyka i sens słów: …  MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA…” wypowiadanych przez kilkadziesiąt tysięcy serc.

Wielka modlitwa kilkudziesięciu tysięcy zebranych na lotnisku w Kruszynie; Msze św., drogi krzyżowe, różaniec setek tysięcy w całej Polsce. Zresztą nie o liczby tu chodzi. Chodzi o to zderzenie. Znieważanie Boga w skali, jakiej jeszcze chyba nigdy w naszym kraju nie było – i reakcja: mocniejsze przywarcie do Boga, ukorzenie się przed Krzyżem, pokuta, błaganie o nawrócenie własne i innych. Na tym polega wiara. Na tym polega wierność Bogu. To największa broń, najsilniejszy oręż. Broń ludzi mądrych – czyli pokornych. A Kościół katolicki ze swojej istoty jest Kościołem walczącym.

I jeszcze dalej pisze Pani Ewa Polak-Pałkiewicz na swej domenie:

Biskup Wiesław Mering pod Włocławkiem, w krótkiej nauce na zakończenie wieczornej Drogi Krzyżowej wypowiedział rzadko dziś przywoływaną prawdę o społecznym panowaniu Chrystusa Króla, o Jego prawie do bycia Władcą każdego porządku społecznego. Każdej bez wyjątku społeczności, poczynając od rodziny, skończywszy na państwie. Bez uznania Jego władzy, całe nasze chrześcijaństwo jest tylko sentymentalizmem. Nie ma żadnego sensu, bo pozostajemy tak czy inaczej zniewoleni przez ideologię, która usiłuje wmówić nawet wierzącym, że doczesność jest prawdziwym celem człowieka, że mamy czynić wszystko na rzecz „rozwoju”: ziemskiego szczęścia i pomyślności naszej i przyszłych pokoleń. Biskup przypomniał tradycyjne nauczanie Kościoła, nietknięte przez neomodernizm, wolne od  narzuconych przed kilkudziesięcioma laty fałszywych tez „religii humanistycznej”. Nie ma Miłości bez Prawdy i nie ma Prawdy bez Miłości. Nie ma Kościoła bez bronienia wiecznej, niezmiennej prawdy o Bogu.

Biskup Wiesław Mering modlił się wraz ze wszystkimi:

Za łaskę Chrztu świętego i Przymierze z naszym narodem zawarte przed wiekami

Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach

Za Twoje wielkie miłosierdzie okazywane nam stale

Za Twą wierność, mimo naszych zdrad i słabości

CHRYSTE, NASZ KRÓLU, DZIĘKUJEMY CI

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich spraw jego.

Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu. Zobowiązujemy się podporządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe, Twemu prawu. Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twoją królewską chwałę. Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień. Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Przyrzekamy budować Twoje Królestwo i bronić go w naszym narodzie. Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego prawdy. Przyrzekamy, jedyny władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu Królów i Panie panujących. Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Twoimi prawami. Chryste, Królu, z ufnością zawierzamy Twemu miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie podążają Twoimi drogami. Obdarz ich swoją łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które się stały sprawcami naszego, polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca, na dobrowolne poddanie się Twemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z Tego narodowego aktu. Chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej ojczyzny, wszyscy się powierzamy. Króluj nam Chryste, króluj w naszej ojczyźnie, króluj w każdym narodzie na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą ojczyznę i świat cały objęło Twoje Królestwo, Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju.

O, LORD !

Polsko – nieprzetłumaczalna

Uginasz się w kolanach i drżysz

Zasłuchana w rezurekcję dzwonów

W sens ziemi zaoranej Krzyżem

Krzyżem wbitym w środek naszego świtu

Polsko – pozwól mi uśmiechać się do Ciebie

I żebym już nie musiał nosić szkieł korygujących

Albo laski ociemniałego

W Ciebie zapatrzonej obecności skąpić Tobie – Polsko

Grzech

Niech garby nie obsiadają drzew smukłych

A czas bardziej wrażliwy niż w klepsydrze

Niech wyrzeźbi miłość bez lęku

Jerzy Binkowski

Similar Posts