23 Cze

Przesłałeś mi przesłanie od Boga…

rys. Janusz Andrzejczak

 

Dzień dobry

 

Przesłałeś mi przesłanie od Boga

Czytasz tę Biblię skrywającą się w korze i zwojach drzew

Jesteś trans-latorem – jesteś tłumaczem tego Pisma świętego

 

W brzezinie – na brzegu

Na krańcu bezradnego SŁOWA

Piękno świata w tkaninie wieczności

 

Otwierasz pejzaż swego zapatrzenia

Odkrywam barwy mego niepokoju

Otwieramy oczy okien na święte pismo

 

Jerzy Binkowski

 

Leave a Reply