rada medrcow %Jerzy Binkowski%

Rada Mędrców

 

 
Oto przykład mądrości działania dla dobra wspólnego: grupa starszych, dobrze oraz wszechstronnie wykształconych mężczyzn, wybiera ze swego grona lidera – dobrze i wszechstronnie wykształconego człowieka, który wyróżnia się tym, że potrafi w skupieniu i ciszy MODLIĆ SIĘ.

 

rada medrcow %Jerzy Binkowski%Mężczyzna ten nie zamierza rządzić milionami ludzi. On, odczuwając istotę dobra wspólnego, powtarza wpisany w tradycję rytuał modlitwy. Prosi o modlitwę wstawienniczą za swego poprzednika. Powierza siebie współ modlącym się. Pokornie schyla głowę, jakby prosząc o błogosławieństwo a później sam błogosławi miastu Rzym i całemu światu.
Wzruszenie ogarnia prawdopodobnie wszystkich uczestników tego wydarzenia. Została nawiązana więź. Jakby samoistnie stworzyła się atmosfera ciepła uczuciowego i tym samym WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI.
Jakiż przykład dla świata! „Zwycięzca” nie zastosował przemocy. Nie wykorzystał perfidnych metod manipulacji. Nie zapłacił za programy reklamowe, których istotą jest kłamstwo, nabieranie, oszukiwanie.
 
Nie uaktywnił możliwych chwytów marketingowych. On zaangażował swoje dotychczasowe siły życiowe do budowania więzi i urzeczywistniania DOBRA WSPÓLNEGO tam, gdzie OPATRZNOŚĆ postawiła. Było to na ziemi argentyńskiej, ale DOBRY CZŁOWIEK potrzebny jest wszędzie. Być może najbardziej potrzebny jest w Europie.
RADA STARSZYCH rozpoznała, że niezależnie od miejsca urodzenia, wieku, języka, skończonych uniwersytetów, sympatii do ideałów partii politycznych, filozofii życia, teologicznych niuansów, współczesnemu światu potrzebny jest DOBRY CZŁOWIEK.
Kościół rzymsko – katolicki ma nowego papieża: FRANCISZKA z Buenos Aires.
 

 

Podobne wpisy: