pieskot %Jerzy Binkowski%

ROZMOWA POLAKÓW po wyborach

 

pieskot %Jerzy Binkowski%
Pies i kot

Drogi, czy wytłumaczysz mi kiedyś, jak dochodzi do postawienia obok siebie w rywalizacji o prezydenturę w kraju katolickim Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja DUDĘ? Nawet w Białymstoku Andrzej Duda uzyskał tylko 50% ??!! 

Cóż mogę powiedzieć ? W Pomorskiem najwyższy wynik RT w całej Polsce…I, niestety: to widać, słychać i czuć.

 Na czym to polega? Wstępną pogardą dla Prawa i Sprawiedliwości? Jakieś zaprzaństwo związane z interesem (Niemcy)? Wyrównywanie rachunków – Tusk-Kaszub odsunięty od władzy i prześladowany? Są Kaszubi dumni z Tuska, więc na pohybel tym, którzy okazują mu upokarzającą Tuska sprawiedliwość?

STÓP moim ględołom. Masz pracę, a ja kotom podaję miseczkę mleczka.

Myślę, że w polityce, jak w życiu  – co człowiek sieje – to i orać będzie.  Te wybory pokrywają się, zresztą od wielu już lat z mapą historyczną i mapami migracji . Znalazłem idealny cytat : “mapa poparcia opozycji to raczej mapa wykorzenienia. Pokrywa się z mapą przemieszczeń, rozwodów, nieślubnych dzieci, przestępczości, braku własnego domu/mieszkania”. Dodałbym do tego badania z ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie okazało się że poziom zdawalności i najwyższe wyniki matur były w powiatach “pisowskich” . To nie jest rodzaj  pogardy tylko stwierdzenie znanego skądinąd faktu, że silne zaplecze rodziny wydaje na świat oddanych sprawie Polski ludzi. Na to nakłada się jeszcze nieuwzględniona tutaj mapa duchowa : nie przebaczone grzechy i nie naprawione złe rozwiązania (rozwody, porzucenie) tworzą kolejny element społecznej podstawy mapy politycznej.  To wszystko oczywiście nie jest takie proste: trudno odszukać w złożonych projektach gospodarczych i ekonomicznych prostego odzwierciedlenia braków ich twórców, czy uzasadnień dla wyborców . Jednak i tu w postawie np. sprawiedliwego podziału dóbr można doszukać się prawdziwych intencji . Logika liberalnej absolutyzacji zysku jest pochodną chciwości, dla niepoznaki równoważoną troską o brak rozrzutności (niskie podatki). Ale to jest argument Judasza i jego pretensji o 300 denarów wydanych na olejek nardowy dla Jezusa. Temu przeczy praktyka choćby 500 plus, które “wraca w rynek” i zwiększa zysk. 

Z kolei lewicowy egalitaryzm jest pochodną błędnej antropologii, opartej o wykorzenienie przesądu religijnego – zabija nie tylko tożsamość ale przy okazji  wszelką konieczną rywalizację opartą o własność. Za tym “zwiedzeniem” liberalnym i lewicowym (choć jak popatrzymy na historię liberalizmu XIX wiecznego to tylko niewielkie różnice dzieliły te kuzynostwa) stoją konkretni ludzie, po części nie przeglądający się uważnie w obliczu Chrystusa, a po części będąc jego przysięgłymi wrogami (choć i tu zgodnie z zasadą Miłosierdzia – toczy się niezauważalna czasem dramatyczna walka o duszę) . To tworzy całą złożoność świata i historii , która jednocześnie jest tak bardzo prosta  – albo wybór Chrystusa, i wielu , nawet zdawałoby się odległych konsekwencji gospodarczych – albo wybór siebie – ale to tez jest wybór oblicza, w którym będziemy się przeglądać całą wieczność.

 Tak, na Pomorzu, ale głównie w Trójmieście, wygrał Trzaskowski. Ale w Pelplinie (Kociewie) zdecydowanie wygrał Andrzej Duda (47,55% – 3207 osób), zaś drugi był Rafał Trzaskowski (24,2% – 1632 osoby). 

Ja mam psa , a nawet suczkę – wg Marii Simmy diabeł boi się zwierząt , szczególnie psów 🙂

  

Similar Posts