teat wojny a sztuka pokoju %Jerzy Binkowski%

Teatr wojny a sztuka pokoju

Dwa i pół tysiąca lat temu powstał podręcznik chińskiego stratega Sun Zi „Sztuka wojny”.

teat wojny a sztuka pokoju %Jerzy Binkowski%Twierdzi on, że celem wojny powinno być zdobycie terytorium wroga bez walki. Najpierw przeciwników trzeba osłabić psychologicznie. Podstawową regułą walki jest wyrafinowana przebiegłość, chytrość i produkowanie fałszywych haseł.  Zwycięstwu sprzyja dezinformacja i pogłębianie chaosu. Ważnym narzędziem walki jest prowokacja, która wciąga wroga w pułapkę działań samowyniszczających.

Oto dziesięć reguł walki psychologicznej:

  1. Trzeba dyskredytować wszystko co dobre w kraju przeciwnika.
  2. Należy rządzących wrogim terytorium wciągać w przestępcze działania.
  3. Należy podrywać autorytet i dobre imię rządzących, aby wywołać uczucie pogardy wśród ich rodaków.
  4. W powyższym celu należy korzystać z istot najpodlejszych i odrażających.
  5. Wszelkimi sposobami należy dezorganizować działalność rządu przeciwnika.
  6. Należy rozsiewać kłótnie i wrogość między obywatelami kraju do podbicia.
  7. Wzbudzać bunt młodych przeciwko starszym.
  8. Trzeba ośmieszać i kpić z kultury i tradycji waszych przeciwników.
  9. Wszelkimi sposobami wprowadzać należy zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu oraz chaos wśród wojska wroga.
  10. Hojnie obiecywać i nie szczędzić podarunków, gdyż pieniądze wydane w celu przekupienia i szpiegowania zwrócą się wielokrotnie.

Biegunowo odmiennymi zasadami rządzi się społeczeństwo chrześcijańskie. Orędzie Chrystusa jest całkowicie przeciwne ideologii i praktyce marksizmu-leninizmu. W miejsce wrogości i nienawiści wprowadzaprzykazanie miłości bliźniego. Chrześcijanin otrzymuje ofertę wolności wyboru przy ponoszeniu odpowiedzialności za swoje wybory. Wyznawca Chrystusa odrzuca możliwość uwzględnienia reguły, że cel uświęca środki. Narzędziem do celu nigdy nie jest morderstwo, oszustwo czy kradzież. Podstawowymi sposobami dążenia do dobrego celu jest modlitwa, umartwienie (post) i jałmużna.

Naszą „bronią” jest różaniec?

Czy wierzymy, że OSTATNIE SŁOWO ZAWSZE JEST TAJEMNICĄ BOGA?

Similar Posts