Koncert Debussy- Głosy z pustyni czyta Jerzy Binkowski, przy fortepianie Maria Skrujat-Silva w Galerii im. Sleńdzińskich

Fragmenty z książek: "Głosy z pustyni" oraz "W drodze z Damaszku" prezentuje Jerzy Binkowski

W drodze z Damaszku", który prezentuje Maria Skurjat-Silva (fortepian) i Jerzy Binkowski (narrator - autor poematu)


Blask Przebudzenia, interpretacja tekstów Jerzy Binkowski


Ojczyzna 2020 Jerzy Binkowski prezentuje wybrane wiersze


Jerzy Binkowski - Dom Polski


Karol Wojtyła "Pieśń o Blasku wody "SAMARYTANKA" interpretuje Jerzy Binkowski


"DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI - Litania" - Cyprian Norwid, prezentuje Jerzy Binkowski


Psalm 21 prezentuje Jerzy Binkowski


Kantata Przemienienia koncert


Kantata Przemienienia PSALM WDZIĘCZNOŚCI


Kantata "Totus Tuus - całyM Twój" cały koncert

Zobacz fragment koncertu Kantaty "Totus Tuus - całyM Twój" w Zakopanem 6.06.2017 r. (Słowa: Jerzy Binkowski, muzyka: Jakub Milewski) utwór - Litania:

fragment koncertu "Totus Tuus - CałyM Twój" Ostrołęka 09-09-2018 r. utwór "Litania"

Posłuchaj Wstępu do Kantaty "CałyM Twój" w wersji video podczas koncertu w Zakopanem 6.06.2017 r. (Słowa: Jerzy Binkowski, muzyka: Jakub Milewski)

Mija 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stanisław Szewczenko o poezji polskiej. Stanisław Szewczenko tłumaczył również moje wiersze w antologii "Dlatego, że są" (ss.496 - 501, Lwów - 2005).

W dniu 9.11.2019 r. odbyła się Konferencja: Duchowość w przestrzeni Małych Miast w Supraślu.

Video: Posłuchaj wiersz Kazimierza Wierzyńskiego w interpretacji Jerzego Binkowskiego.

Posłuchaj wiersza Krystyny Krahelskiej Modlitwa o Stacha. Czyta Jerzy Binkowsk

Wiersze Tadeusza Gajcy: “Nad ranem”, “O nas”, “Miłość bez jutra” oraz “Moja mała” – wiersze w interpretacji Jerzego Binkowskiego Muzyka – Wojciech Kilar, Montaż – Grzegorz Kutermankiewicz


Marek Baterowicz Tren Smoleński, prezentuje: Jerzy Binkowski


Wiersz Poety pisany dla Ukochanej - "Ten czas" interpretuje Jerzy Binkowski


Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego - "Do moich zmarłych" prezentuje Jerzy Binkowski


Konkurs Recytatorski Twórczości Literackiej Karola Wojtyły Przekroczyć Próg Nadziei


Fragment koncertu "Totus Tuus - CałyM Twój" Ostrołęka 09-09-2018 r.


Sztuka “Wio Leokadio” na podstawie powieści Joanny Kulmowej w reżyserii Jerzego Binkowskiego, Białystok, rok szkolny 1999/2000 grupa teatralna Boże Ziółka z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.


Wywiad z Wojciechem Killarem po otrzymaniu nagrody "LAUR IZABELLI ELŻBIETY Z PONIATOWSKICH BRANICKIEJ


Jerzy Binkowski w TVP Białystok


Jerzy Binkowski prezentuje książkę 7 nawyków skutecznego działania


Jerzy Binkowski o Kantacie Przemienienia


WSZYSTKO NA CHWAŁĘ BOŻĄ


WIECZÓR AUTORSKI (Warszawa 2015)

Jerzy Binkowski w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w dniu 18 XI 2015, 45 spotkanie "Z Janem Pawłem II ku przyszłości"

Jerzy Binkowski - prezentacja 3 książek