obrona warszawy2 %Jerzy Binkowski%
|

Z myślą o broniącej się w 1939 roku Warszawie…

Marian Hemar Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej – wiersz interpretuje Jerzy Binkowski.

 

 

“Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej

Matko Boska, Królowo łagodna, Jak Cię prosić? Każde słowo boli. Nie myśl o nas. Warszawa jest głodna.Nie dbaj o nas. Warszawa w niewoli.

Śmierć jastrzębiem nad Warszawą lata, W gruzach groza się czai. Bezprawie Stoi w oknach, jak żelazna krata. Nie myśl o nas. Niemcy są w Warszawie.

Nie dbaj o nas błędnych i zbłąkanych. Każde tchnienie litości i łaski Dla nich oszczędź i zachowaj dla nich –Dla ulicy, dla nędzy warszawskiej.obrona warszawy2 %Jerzy Binkowski%

Ty, co w mroku oczyma ciemnymi Z ostrobramskich spoglądałaś złoceń – Nie myśl o nas – bądź przy nich, bądź z nimi – Im wynagródź wszystko, wszystko oceń.

Oni za nas, na gruzach kamienic, Już dla samej dumy trwania – trwali, Za nas patrząc, za strach naszych źrenic, Jak stolica w stos ruin się wali.

Oni za nas na śmierć wznieśli twarze, Nie w nadziei i nie ku zwycięstwu, Lecz by spełnić ową pieśń, co każeWszcząć rozpaczy i dokonać męstwu.

Ach, z warszawskiej beztroski, z tej blagi, Z tej płochości i kpiarskiej swawoli – Nagle w niebo blask takiej powagi poszedł łuną – takiej aureoli.

Taką nagle błysło tajemnicą Nad ulicą podartą i krwawą! Myśmy ciebie nie znali – Orlico! Myśmy ciebie nie znali – Warszawo!

Trzeba było tych ognia języków, Trzeba było, aby został cmentarz I stos gruzów – nie! – to rząd pomników!Matko Boska – Ty im to spamiętasz.

Ty ich zziębłych osłoń połą nieba, Krew obetrzyj co wciąż z ruin dymi. Dzieciom mleka daj i głodnym chleba – A poległym – bądź przy nich. Bądź z nimi.

Policz wszystkich na cmentarzach skwerów. Tam krzyż każdy kwiatem Ci się schyli. Na schylone krzyże bohaterów Zawieś order – Virtuti Civili.

Marian Hemar

 

Walki o Warszawę były toczone od 1 września 1939 roku przez Wojsko Polskie oraz ludność cywilną przeciwko 3 i 4 Armii Wehrmachtu i 4 Flocie Powietrznej Luftwaffe.

W dniach 13-15 września miasto zostało całkowicie okrążone. Stefan Starzyński, komisaryczny prezydent miasta i komisarz cywilny jego obrony, odmówił ewakuacji wraz z rządem i stanął na czele cywilnej obrony Warszawy. Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza została powołana Armia Warszawa pod dowództwem gen. Juliusza Rómmla. Stefan Starzyński powołał Komitet Obywatelski przy Dowództwie Obrony Warszawy, skupiający przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych Rzeczypospolitej – od PPS, poprzez piłsudczyków, do narodowej demokracji.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września przebywający pod Warszawą Adolf Hitler wydał osobisty rozkaz ostrzału artyleryjskiego Zamku Królewskiego dla zmuszenia stolicy Polski do kapitulacji. Kapitulacja Warszawy była uzgodnionym warunkiem niemiecko-sowieckim co do rozbioru terytorium państwa polskiego pomiędzy III Rzeszę a ZSRR. W konsekwencji wojska niemieckie podjęły eskalację działań (niezgodnych z IV konwencją haską) skierowanych przeciwko ludności cywilnej Warszawy, a mających zmusić miasto do jak najszybszej kapitulacji.

25 września został przeprowadzony nalot dywanowy Luftwaffe na Warszawę, zginęło wtedy ok. 10 tys. mieszkańców, 35 tys. zostało rannych, zaś 12% zabudowy miejskiej uległo zniszczeniu. Luftwaffe zbombardowała warszawską gazownię, elektrownię i stację filtrów. Wobec braku prądu zamilkła rozgłośnia radiowa Warszawa II, nadająca z Fortu Mokotowskiego. Ataki te były wstępem do generalnego szturmu miasta. 26 września oddziały niemieckie przeprowadziły natarcie, które jednak nie przyniosło im większych sukcesów.

27 września zapadła decyzja o wstrzymaniu walk z uwagi na sytuację ludności cywilnej. Kapitulacja stolicy nastąpiła ostatecznie 28 września. Do niewoli niemieckiej dostało się ok. 120-140 tys. polskich żołnierzy walczących w obronie Warszawy.

Podobne wpisy: